ENGLISH

HRVATSKI

 

Samo Šali

Izdelki Kontakt
 

 

Samo Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dr. Samo Šali,
izdelovalec glasbil in univ. dipl. ing. strojništva

Že od otroštva naprej se je Samo Šali zanimal za tehniko in glasbo. Svoje prve izkušnje v rokodelstvu je pridobil v šoli za modelarje. Kot 12-letni deček je videl film s parnikom na lopatasta kolesa, ki je plul po mogočni reki Mississippi. Takrat je začutil neustavljivo željo, da model takšne ladje naredi sam. Nekaj mesecev kasneje je bila želja realizirana in mali parnik z motorno gnanima pogonskima kolesoma, osvetljenimi potniškimi kabinami in pozicijskimi lučmi je prestal krstno vožnjo na bližnjem jezercu. Sanje se lahko uresničijo in tega občutka ne smemo nikoli pozabiti. Nekaj let kasneje so se porodile nove sanje in to je bil trenutek, ko se je Samo Šali odločil posvetiti svoje delo igranju, raziskovanju, izboljšavi in izdelavi kitar. L. 1993 je obranil zagovor diplome o vplivu odrezovalnega postopka na akustičnost lesa na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Kariero je istega leta na isti fakulteti nadaljeval kot raziskovalec na katedri za obdelovalno tehnologijo. Boljše razumevanje akustike kitare je pridobil z devetimi razredi klasične kitare na glasbeni šoli Vič-Rudnik v Ljubljani med leti 1988 - 1996. V l. 1997 je uspešno končal magistrsko nalogo, kjer je definiral edinstven kriterij za določanje kakovosti kitarskega tona, poimenovanega "pravilo konsonance-disonance", ki ga je tudi objavil v znanstveni literaturi. Dve leti kasneje je Samo Šali končal doktorsko disertacijo v kateri je predstavil algoritem za optimizacijo zvoka kitare. Leta 2002 je začel sodelovati s hrvaškim izdelovalcem kitar g. Mirkom Hotkom. V letu 2005 mu je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije podelilo naziv samostojnega izdelovalca glasbil. Od takrat Samo Šali razvija in izdeluje kitare Šali v lastni delavnici na Mlaki pri Komendi. Šali je član svetovalnega odbora pri Savart Journal-u (http://savartjournal.org/index.php/sj/index ; znanost in tehnologija strunastih glasbil).

Zgodnja izdelka Sama Šalija.

 

Vsa literatura

Izbrani izvirni znanstveni članek

 • ŠALI, Samo, KOPAČ, Janez. The influence of different machining processes on the acoustic properties of wooden resonant boards. CAS j., 1998, vol. 3, no. 5, series II, str. 15-21. [COBISS.SI-ID 2580507]

 • KOPAČ, Janez, ŠALI, Samo. The frequency response of differently machined wooden boards. J. Sound Vib., 1999, vol. 227, no. 2, str. 259-269. [COBISS.SI-ID 3439899]

 • ŠALI, Samo, KOPAČ, Janez. Measuring the quality of guitar tone. Exp. mech., 2000, vol. 40, no. 3, str. 242-247. [COBISS.SI-ID 3843867]

 • ŠALI, Samo. Frequency response function of a guitar - a significant peak. CAS j., 2002, Vol. 4, No. 6, series II, str. 31-36. [COBISS.SI-ID 5647131]

 • KOPAČ, Janez, ŠALI, Samo. Wood : an important material in manufacturing technology. J. mater. process. technol. [Print ed.], 2003, Vol. 133, No. 1/2, str. 134-142. [COBISS.SI-ID 5167899]

 • SALI, Samo, Frederik HYNDRICKX. Modelling and Optimizing of the First Guitar Mode. Savart Journal, 2011, Vol. 1, No. 1, str. 1. (http://savartjournal.org/index.php/sj/article/view/13)

 

Izbrani strokovni članek

 • ŠALI, Samo, KOPAČ, Janez. Izboljšanje zvoka kitare na osnovi pravila konsonance-disonance in odreza reber na resonančni plošči. Bilten - Slov. muzikol. druš., 1997, Št. 8, str. 17-23. [COBISS.SI-ID 2533915]

 

Poljudni članek

 • ŠALI, Samo. O kitari - od devesa do zvoka. 1.del. EPTA bilt., 2001, Št. 3, str. 87-89. [COBISS.SI-ID 4905499]

 

Izbrani objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 • ŠALI, Samo, KOPAČ, Janez. Improvement of guitar sound by machining. V: KATALINIC, Branko (ur.). Proceedings of the 8th International DAAAM Symposium, 23-25th October 1997, Dubrovnik, Croatia. Vienna: DAAAM International, 1997, str. 293-294. [COBISS.SI-ID 2271259]

 • ŠALI, Samo, KOPAČ, Janez. The influence of different machining processes on the acoustic properties of wooden resonant board. V: KEEFE, Douglas (ur.), ROSSING, Thomas (ed.), SCHMID, Charles (ed.). ISMA '98, International Symposium on Musical Acoustics 1998, Leavenworth, Washington, June 26 - July 1, 1998. Proceedings. Woodbury, NY: Acoustical Society of America; Montclair, NJ: Catgut Acoustical Society, [1998], str. 121-126. [COBISS.SI-ID 3727387]

 • ŠALI, Samo, KOPAČ, Janez. Modelling of frequency response function of a guitar. V: KATALINIC, Branko (ur.). Annals of DAAAM for 2000 & Proceedings of the 11th International DAAAM symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Man - Machine - Nature", University of Rijeka, 19-21st October 2000, Opatija, Croatia. Vienna: DAAAM International, 2000, str. 415-416. [COBISS.SI-ID 3990555]

 • ŠALI, Samo, KOPAČ, Janez. Measuring a frequency response of a guitar. V: WICKS, Alfred L. (ur.), DEMICHELE, Dominick J. (ed.). Proceedings of IMAC-XVIII: A Conference on Structural Dynamics, San Antonio, Texas, February 7-10, 2000, (Proceedings of the International Modal Analysis Conference & Exhibit, 18). Bethel, Connecticut: SEM, 2000, vol. II, str. 1375-1379. [COBISS.SI-ID 3541019]

 • ŠALI, Samo, KOPAČ, Janez. Optimisation of guitar quality. V: CEBALO, Roko (ur.), SCHULZ, Herbert (ed.). 7th International Scientific Conference on Production Engineering, Lumbarda, KorCula, Croatia, June 14-15, 2001. CIM 2001 : computer integrated manufacturing and high speed machining. Zagreb: Croatian Association of Production Engineering, 2001, str. VI-129 - VI-137. [COBISS.SI-ID 4416539]

 • ŠALI, Samo, KOPAČ, Janez. Brace trimming for tone improvement of a guitar. V: WICKS, Alfred L. (ur.), SINGHAL, Raj (ed.). Proceedings of IMAC-XIX: a Conference on Structural Dynamics, Kissimmee, Florida, February 5-8, 2001, (Proceedings of the International Modal Analysis Conference & Exhibit, 19). Bethel, Connecticut: SEM, cop. 2001, vol. I, str. 805-810. [COBISS.SI-ID 4185371]

 • ŠALI, Samo, KOPAČ, Janez. Positioning of braces on a guitar soundboard. V: WICKS, Alfred L. (ur.), SINGHAL, Raj (ed.). Proceedings of IMAC-XX: a Conference on Structural Dynamics, Los Angeles, California, February 4-7, 2002, (Proceedings of the International Modal Analysis Conference & Exhibit, 20). Bethel, Connecticut: SEM, 2002, vol. 1, str. 709-715. [COBISS.SI-ID 4968731]

 

Izbrani objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

 • ŠALI, Samo, KOPAČ, Janez. Optimisation of guitar quality. V: CIGLAR, Damir (ur.). CIM 2001, 7th International Scientific Conference on Production Engineering, Lumbarda, Korčula, Croatia, June 14-15, 2001. Computer integrated manufacturing and high speed machining : knjiga sažetaka. [Zagreb]: Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva, 2001, str. VI-129. [COBISS.SI-ID 4413979]

 

Drugi članki ali sestavki

 • ŠALI, Samo. Algoritem optimizacije akustičnega odziva lesa: poročila. Stroj. vestn., 2000, Vol. 46, No. 2, s. 136-141. [COBISS.SI-ID 3660315]

 

Diploma

 • ŠALI, Samo. Vpliv odrezovalnega postopka na akustičnost lesa, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 1993. [COBISS.SI-ID 1010971]

 

Magistrsko delo

 • ŠALI, Samo. Vpliv odrezovanja na zvočne lastnosti lesa, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 1935131]

 

Doktorska disertacija

 • ŠALI, Samo. Algoritem optimizacije akustičnega odziva lesa, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 3350811]

 

Citiran v

 

Izbrana predavanja o akustiki klasične kitare

 • Kitarski festival "Mörski festival kitare", Murska Sobota, 2005

 • Kitarski festival "Mörski festival kitare", Murska Sobota, 2006

 • Kitarski festival "Mörski festival kitare", Murska Sobota, 2007

 • Kitarski festival "Festival kitare v Lipici", Lipica, 2007

 • Kitarski festival "Festival kitare Kras", Škocjan, 2008

 • Zbor hrvaških učiteljev kitare "Hrvatska udruga gitarskih pedagoga", Varaždin, Hrvaška, 2008

 • Zbor hrvaških učiteljev kitare "Hrvatska udruga gitarskih pedagoga", Varaždin, Hrvaška, 2009

 • Kitarski festival "ForumGitarre", Dunaj, Avstrija, 2011
   


 


Sali Guitars, spremenjeno 18. februarja 2023