ENGLISH

HRVATSKI

 

Samo Šali

Izdelki Kontakt
 

 

Merilnik vlage in temperature

 

V vašem interesu je, da boste glasbilo hranili v pravilnih klimatskih pogojih. Kot je prikazano na zgornji sliki, v kitaro vgradimo digitalni merilnik vlage in temperature. Ta naprava niti najmanj ne vpliva na zvok vašega glasbila in je lahko odstranljiva, s svetlobnimi signali, ki jih enostavno preverite skozi zvočnico kitare, pa vam sporoča ali sta vlaga in temperatura kitare znotraj dovoljenega območja. Z merilnikom vlage in temperature dobite:
 

 • enostavno spremljanje stanja vaše kitare ter možnost pravočasnega ukrepanja. Tako načeloma ne potrebujete dodatnega merilnika vlage, čeprav ga v prostoru kjer se kitara nahaja večino časa, priporočamo.

 • uveljavljanje brezplačnega popravila lesenih delov kitare, če se izkaže, da je bilo glasbilo vzdrževano pravilno.
   

Vse deformacije in razpoke lesenih delov v roku treh let po nakupu popravimo brezplačno, če so shranjeni podatki na elektronskem merilniku znotraj dovoljenih meja. Ko do deformacij ali razpok lesa na glasbilu pride zaradi ekstremnih temperaturnih izvorov (mraz, vročina) kratkega trajanja, ki jih merilnik niti ne more registrirati, se pa posledice poznajo na lakirani površini, potem stroške za popravilo glasbila krije kupec. Garancijska doba za sam merilnik in napajalno baterijo je 3 leta od datuma nakupa. Drugi garancijski pogoji za kitare Šali.
 

Dovoljeno območje vlage in temperature (nastavljeno na merilniku):

 • spodnja meja relativne vlage ozračja: 40%

 • zgornja meja relativne vlage ozračja: 70%

 • spodnja meja temperature ozračja: 5 °C

 • zgornja meja temperature ozračja: 35 °C

Zaradi razumne praktičnosti in toleranc lahko navedene meje presežete, čeprav to ni priporočljivo:

 1. vlažnost ozračja lahko pade pod 40%. Za padec vlage se šteje, če je vrednost vlage manjša od 40% za več kot 24 ur. Tako toleriramo:

 • 10 dni med 37 - 39% *

 • 7 dni med 34 - 36% *

 • 3 dni med 31 - 33% *

 • 2 dni med 28 - 30% *

 • 1 dan med 25 - 27% *

 • padec vlage pod 25% se ne tolerira

* če potem vsaj za en dan naraste na 40%

 1. vlažnost ozračja lahko naraste nad 70%. Za porast vlage se šteje, če je vrednost vlage večja od 70% za več kot 48 ur. Tako toleriramo:

 • 30 dni med 71 - 73% *

 • 15 dni med 74 - 76% *

 • 7 dni med 77 - 79% *

 • 4 dni med 80 - 85% *

 • 2 dni med 85 - 90% *

 • porast vlage nad 90% se ne tolerira

* če potem pade na 70% ali manj za vsaj en dan

 

 1. temperatura lahko pade pod 5 °C za največ 24 ur.
   

 2. temperatura lahko nad 35 °C naraste za največ 24 ur, a ne nad 40 °C.
   

Vzdrževanje

Garancijska doba za merilnik vlage/temperature in napajalno baterijo je 3 leta od datuma nakupa kitare. Vgrajeni merilnik ne zahteva nobenega vzdrževanja, najkasneje na vsake 3 leta in pol pa je potrebno izbrisati stare podatke in tako omogočiti nadaljnje delovanje naprave ter zamenjati baterijo. Ta usluga je v naši delavnici brezplačna, stroške za nabavo baterije po izteku garancijske dobe pa nosi kupec. V primeru izpraznitve baterije prej kot v treh letih po nakupu kitare garancijski pogoji veljajo, če kupec zamenjavo baterije opravi v roku enega meseca v zimskem času ter najkasneje v roku dveh mesecev v času od pomladi do jeseni. Vsak merilnik je zapečaten, vsakršen poseg vanj pa avtomatsko prekine naše jamstvo za garancijo.
 

Lokacija merilnika in pomen svetlobnih signalov

Merilnik je običajno pritrjen v telesu kitare pod ubiralko na koncu vratu. S pogledom skozi zvočnico preverimo stanje signalnih lučk. Kot je s slike razvidno, ima merilnik dve lučki: zeleno (REC - snemanje), druga lučka (ALM - alarm) pa je glede na stanje vlage in temperature rdeča oziroma rumena.
 

 

 • zelena lučka (REC) se pojavlja v ciklusu 30 sekund, če sta vlaga in temperatura ozračja, v katerem se kitara nahaja, v priporočenih mejah (glej zgoraj).

 • če je vlaga ozračja padla pod 40% se zelena lučka neha pojavljati in na vsakih 30 sekund enkrat utripne rdeča lučka (ALM)

 • če je vlaga ozračja narasla nad 70% se zelena lučka neha pojavljati in na vsakih 30 sekund dvakrat utripne rdeča lučka (ALM)

 • če je temperatura ozračja padla pod 5 °C, se zelena lučka neha pojavljati in na vsakih 30 sekund enkrat utripne rumena lučka (ALM)

 • če je temperatura ozračja narasla nad 35 °C, se zelena lučka neha pojavljati in na vsakih 30 sekund dvakrat utripne rumena lučka (ALM)

 • če istočasno izven dovoljenih meja zdrsneta tako vlaga kot temperatura ozračja okoli kitare, zelena lučka neha utripati, glede na konkretno stanje pa se na mestu ALM izmenično prikazujeta rdeča in rumena lučka. Za primer: če se je vlaga spustila pod 40% ter temperatura narasla nad 35°C, se na mestu ALM pojavi en utrip rdeče lučke, čemur pa čez 30 sekund sledita dva utripa rumene. Vsaka lučka (rumena, rdeča) se torej izmenično pojavi na 60 sekund, saj se ne moreta pojaviti obe lučki istočasno.

 • če utripanje rdeče oziroma rumene lučke preneha in spet vsakih 30 sekund utripa zelena (REC), pomeni da so pogoji v katerih se nahaja kitara normalni.

 • če v pol minute ni aktivna nobena lučka, to pomeni, da je baterija merilnika prazna.

 • enkratni utrip rumene lučke na vsakih 60 sekund pomeni poln spomin merilnika.
   

Pomembno: prosimo, seznanite se s pravilnimi klimatskimi pogoji hrambe vaše kitare. Veliko informacij o tem obstaja na internetu.

 

V večini primerov boste morali nadzorovati vlago zraka pri kitari, ki je shranjena v kovčku. Preprost vlažilnik zraka, ki ga vtaknemo med strune v zvočnico, lahko kupite v vsaki glasbeni trgovini. Če je zrak prevlažen lahko uporabite silicijev gel za izsušitev. To morate storiti s silicijevim gelom in kitaro v kovčku. Druga možnost je klimatiziranje prostora. Po pravilu pomeni višja temperatura tudi višjo vlago ozračja.

 

Opozorilo: neposredna izpostavljenost izvorom vročine lahko vašo kitaro uniči v trenutku, pojavijo se lahko razpoke !


 


Sali Guitars, spremenjeno 21 februarja 2015