ENGLISH

HRVATSKI

 

Samo Šali

Izdelki Kontakt
 

 

Vzdrževanje in garancija


 

Vzdrževanje

Kitare Šali ne potrebujejo posebne nege, vendar je zelo pomembno vedeti:
 

Vlažnost zraka

 • Dovoljeno območje relativne vlage v zraku za kitare Šali je med 40% - 70%. Rahla odstopanja izven tega območja so dovoljena, če ne trajajo več kot nekaj dni.

 • Prenizka vlažnost zraka bo izsušila vašo kitaro, zaradi krčenja lesa se bodo pojavile razpoke na stranicah, ubiralki ter zvočni in hrbtni plošči. Prav tako prekomerna izsušitev lesa lahko povzroči nepovratne poškodbe vratu in kobilice.

 • Previsoka vlaga v zraku bo povzročila nabrekanje lesa, kar lahko resno poškoduje katerikoli del kitare.

 • Če je vlaga v zraku pod 40% morate v resonančno luknjo vstaviti enostaven vlažilnik zraka, priporočljivo pa ga je položiti tudi poleg glave kitare, instrument pa naj bo v kovčku.

 • Če je vlaga v zraku nad 70% morate v resonančno luknjo (in poleg glave kitare) vstaviti silicijev gel, instrument pa naj bo v kovčku.
   

Temperatura zraka

 • Dovoljeno območje temperature zraka za kitare Šali je med 5°C - 35°C. Rahla odstopanja izven tega območja so dovoljena, če ne trajajo več kot nekaj dni.

 • Prenizka temperatura zraka lahko povzroči spremembe v lepljenih spojih, načeloma pa sam les na nizke temperature ni zelo občutljiv. Posreden učinek nizkih temperatur je nizka vlaga v zraku, ki pa ima lahko veliko bolj škodljive posledice kot nizke temperature same.

 • Visoka temperatura zraka navadno pomeni visoko vlago v zraku. Neposreden učinek visokih temperatur pomeni nevarnost razpadanja lepljenih spojev. Puščanje kitare v avtu sredi vročega poletnega dne strogo odsvetujemo; vaše glasbilo je lahko uničeno dobesedno v manj kot eni uri.
   

Izvori toplote

 • Ne puščajte vaše kitare blizu toplotnih izvorov. Telo in vrat kitare se lahko poškodujeta v kratkem času.
   

Čiščenje

 • Edini del kitare, ki res potrebuje čiščenje je ubiralka. Ko menjavate strune, uporabite suho in mehko krpo ter obrišite prečke in ubiralko. Vse druge dele kitare lahko nežno obrišete. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, alkohola ali kakršnega koli kemičnega sredstva! To bo uničilo zaščito vaše kitare!
   

Napenjalni mehanizem za strune

 • Na vsake dva meseca je priporočljivo dodati majhno kapljo olja na vsakega od šestih parov ozobja na napenjalnem mehanizmu. Izogibajte se velikim kapljam, sicer bosta glava kitare in kovček umazana, les okoli napenjalnih valjčkov bo nabrekel, učinkovitost napenjalnega mehanizma bo padla. Druga možnost je, da namesto olja uporabite svetlo mast.
   

Hramba kitare

 • Idelano je, če je kitara v kovčku visoke kakovosti. To bo preprečilo poškodbe zaradi tujih objektov, itd. Med transportom naj bo kovček položen vodoravno, s hrbtno ploskvijo na tleh. Sile med transportom bodo tako porazdeljene na celotno površino hrbtne plošče. Najslabši položaj je navpična lega kovčka, saj se takrat sile med transportom porazdelijo samo na majhno področje v spodnjem delu telesa kitare.Garancija
 

Vsaka kitara Šali ima 3 leta garancijske dobe za poškodbe, ki niso posledica nepravilnega ravnanja z glasbilom ali njegove normalne obrabe s časom. Za nepravilno ravnanje z glasbilom štejemo:

 • nepravilno vlažnost in temperaturo okolice ter posledične deformacije in razpoke glasbila,

 • mehanske poškodbe in poškodbe zaradi kemičnih sredstev ter podobno,

 • poškodbe zaradi neposredne izpostavljenosti toplotnim virom in podobno.

Normalna obraba, ki je sorazmerna času igranja, je: izraba prečk, ubiralke, obeh sedel, perforiranega dela kobilice ter napenjalnega mehanizma, poškodbe laka na tipičnih mestih na vratu, stranici in obeh ploščah.

Za lastnike kitare Šali, ki živijo blizu nas (manj kot 250 km) predlagamo osebno dostavo glasbila, ki potrebuje pregled ali popravilo. Za tiste, ki so bolj oddaljeni (več kot 250 km) pa predlagamo pošiljanje po pošti. V primeru upravičenega uveljavljanja garancije predlagamo deljene stroške za poštnino (v eno smer stroške krije kupec, v drugo pa mi). Nastavitve krivine vratu z nastavljivo palico in nižanje oziroma višanje sedla na kobilici niso predmet garancije, vendar jih opravimo brezplačno v kolikor nam kitaro dostavite in prevzamete na vaše stroške. Te nastavitve je običajno treba opraviti na novi kitari po nekaj mesecih uporabe.
 

__________

 


 


Sali Guitars, spremenjeno 27 aprila 2016